mozdev.org

galician

recursos:

Tutorial do Mozilla Translator - MT -
Autores deste documento:
Versión:  v.0.1
Data: febreiro 2005
URL: sección de documentación de http://galician.mozdev.org

O documento está so comezado, está sen rematar!!!

[So e un esbozo, se o poñemos e por se a alguén lle resulta de axuda, e para que vexades que é posible a traducción o galego, como podedes comprobar nas capturas de pantalla ;-) ]
Introducción.

Este tutorial trata sobre a utilización da aplicación Mozilla Translator para traducir aplicacións da familia Mozilla.
O número de aplicacións que forman parte desta familia cada vez e maior. Daranse exemplos concretos, máis procuraremos tamén ser xenéricos para que a información indicada poida ser aplicada a calquer aplicación.
Este documento basease na versión de Mozilla Translator 5.04, traducindo o Mozilla

As diferentes partes deste documento son:
 1. Introducción: arquivos a traducir.
 2. Diferentes ferramentas para a traducción.
 3. Instalación de Mozilla Translator.
 4. Seleccionando aplicación e glosario. Actualizacións
 5. Traducindo dende cero.
 6. Traducindo dende un glosario parcial.
 7. Exportando un glosario parcial.
 8. Traballando en equipo.
 9. Xenerando arquivos .jar e .xpi
 10. Probando o traballo.
 11. Notas a ter en conta antes de traducir.
 12. Novos xeitos de traballo: CVS e o exemplo de Firefox.
 13. Anexo: bibliografía

The galician project can be contacted through the mailing list or the member list.
Copyright © 2000-2019. All rights reserved. Terms of Use & Privacy Policy.