mozdev.org

galician

recursos:
[Propostas para documentación:]


Guia de estilo e vocabulario a utilizar para a traducción.

Podería utilizarse unha guía de estilo propia e un vocabulario propio ou non.
Mentres o decidimos, podemos utilizar a guia de estilo do proxecto trasno, e o vocabulario do proxecto trasno.

Pasos a seguir para a traducción en canto a coordinación:
Pasos a seguir para facer a traducción.

Pasos a seguir para facer paquetes  executables (binarios) para as diferentes aplicacións
(por facer)
Tutorial do Mozilla Translator - MT -
Nesta sección.


The galician project can be contacted through the mailing list or the member list.
Copyright © 2000-2018. All rights reserved. Terms of Use & Privacy Policy.